Design a site like this with WordPress.com
Get started

Օգոստոսյան հանդիպումների ժամանակացույց M Teams հարթակում

img_20200731_1025261135032637657754149.jpgՍիրելի սովորողներ, ներկայացնում եմ օգոստոսյան առցանց հանդիպումների ժամանակացույցը։ Այս առցանց հանդիպումների ընթացքում կանդրադառնանք  բլոգավարությանը, կնախապատրաստվենք նոր ուսումնական տարվան։

Նոր բլոգներ https://edublogs.org/ հարթակում

«Ուսումնական ամառ» նախագծային առաջադրանքների փաթեթ

  • օգոստոսի 20՝ ժամը 13։30-ից
  • օգոստոսի 22՝ ժամը 13։30-ից
  • օգոստոսի  23՝ ժամը 17։00-ից
  • օգոստոսի 24՝  ժամը   18։30-ից
  • օգոստոսի 28՝ ժամը 18։30-ից
  • օգոստոսի 29՝ ժամը  14։30-ից
  • օգոստոսի 30՝ ժամը 13։30-ից

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: