Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Ես կարողանում եմ» ինքնագնահատումների փաթեթ. մաս 1-ին

fb_img_16233500751242250104545100903587.jpgԱրևելյան դպրոցի երրորդ դասարանցիները ներկայացնում են «Ես կարողանում եմ» ինքնագնահատումների փաթեթը, որտեղ ամփոփել ու գնահատել են իրենց 2020-2021 ուստարին: Սովորողներն աշխատել են Power point տեքստային խմբագրում՝ ներկայացնելով իրենց մեդիակարողությունները, մասնավորապես՝

  • լուսանկարի տեղադրում ու խմբագրում.
  • հղման տեղադրում:

Այս փաթեթները հրապարակվում են նաև սովորողների բլոգներում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: