Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ձմեռային ճամբարի երրորդ շաբաթ. ամփոփում

Ձմեռային երրորդ շաբաթը` 25.01-30.01, մեկնարկեց «Ընկերություն» ռադիոյի հերթական թողարկմամբ: Եթերում ճամբարային անցուդարձն էր; Հաջորդ հերթական այցելությունը դեպի Ագարակ էր` ձիավարության: Շարունակեցինք մասնակցել մարզական ու ազգագրության ստուգատեսներին: Մարզական ստուգատեսի շրջանակում ցուցադրեցինք ցատկապարանով խաղալու և հեծանվավարության մեր կարողությունները: Ազգագրության փառատոնի շրջանակում շարունակեցինք ուսումնասիրել էջմիածնի տարածաշրջանի երգն ու պարը, սովորեցինք: Դդմատոնի շրջանակում հորինել են դդմային աքրոստիկոսներ, հրապարակել բլոգում, իսկ դդմանկարչությամբ ստեղծել են դդմային զարդանախշ կերպարներ:

Ճամբարային տասնմեկերորդ օր

Ճամբարային տասներկուերորդ օր

Ճամբարային տասներեքերորդ օր

Ճամբարային տասնչորսերորդ օր