Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ռադիո «Ընկերություն». հետաքրքիր ու տարբեր փաստեր Ամանորի մասին

«Ուսումնական ձմեռ» նախագծի շրջանակում սովորողները  «Ընկերություն» ռադիոյի եթերում ներկայացնում են հաղորդումների հետաքրքիր շարք, որտեղ ներկայացնում են, թե ինչ է օրացույցը, պատմում են հայկական օրացույցի ու ծիսական Ամանորի մասին, ինչպես նաև՝ թե ինչպես են նշում Ամանորը տարբեր երկրներում:

Ռադիոհաղորդումները հրապարակված են սովորողների բլոգներում:

Նարինե Վիրաբյան «Օրացույց»

Լիլիթ Անանյան «Հայկական օրացույց»

Նարե Ղազարյան «Հայկական ծիսական Ամանոր»

Նատալի Գալստյան «Հայկական ծիսական Ամանոր»

Մուշեղ Կայայան «Ամանորը տարբեր երկրներում»

Ռուզաննա Դանիելյան «Ամանորը տարբեր երկրներում»

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: