Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տոն օր՝ լի գույնով ու խինդով

Այսօր սեպտեմբերի 3-ն է, օրը տոնական էր ու շատ սպասված։ Փոքր խմբով հանդիպեցինք Արևելյան դպրոցի բացօթյա ուսումնական տարածքում՝ երգեցինք, պարեցինք, ողջունեցինք միմյանց ու շնորհավորեցինք մեր ընկերոջ՝ Վարդան Ղարագյոզյանի ծննդյան տարեդարձը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: