Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սասունցի Դավիթ. քանդակ Ալեն Բալայանից

Նիդերլանդներ, Հաագա

Հեռավար ուսուցման սովորող Ալեն Բալայանը մասնակցում է «Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ» քանդակագործության փառատոնին: Քանդակել է Քուռկիկ Ջալալին, Թուր Կեծակին ու Սասունցի Դավթին:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: