Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մանկավարժական հանդիպում կրթահամալիրի տնօրենի հետ

գհկյֆդյբ;զդւգսօդիՀունիսի 23-ին կրթահամալիրի տնօրենը  հանդիպեց կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողների հերթական խմբի հետ: Հանդիպմանն ընդառաջ ներկայացվել է 2019-2020 ուստարվա գործունեության ամփոփումը:

Հանդիպման ընթացքում կրթահամալիրի տնօրենը առաջարկեց քննարկել 1-3-րդ դասարանի դասվարին ներկայացվող պահանջները, դրանց համապատասխանությունը մեր ունեցած, ձեռք բերած կարողություններին ու հմտություններին: Բացի մասնագիտական գիտելիքներից կարևոր են մարզական, երաժշտական ունակությունները, դրանց կազմակերպումը:

Հաջորդիվ քննարկումը 1-3-րդ դասարանների ուսումնական պլանի քննարկումն էր. անդրադարձը խոցելի կետերին՝ մասնավորապես օտար լեզուների պարապմունքներին դասվարների պարտադիր մասնակցությանը:  Շարունակել կարդալ “Մանկավարժական հանդիպում կրթահամալիրի տնօրենի հետ”