Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինքնաստուգման փաթեթներ

Հեծանիվոտ գարունըԻնքնաստուգման այս փաթեթները նախատեսված են հեռավար ուսուցման երրորդ դասարանի սովորողների համար:

Մաթեմատիկա

Մայրենի լեզու #  1

Մայրենի լեզու # 2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: