Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դասավանդողի անհատական աշխատաժամանակ. հունիսի 15-30

thumbnail_Image (2)Դասավանդողի անհատական աշխատաժամանակ՝ 15.06.20-30.06.20

Աշխատանքային ուղղություններ՝

Աշխատանք ընտանեկան դպրոցներում՝

Մասնագիտական աշխատանք՝

Մանկավարժական աշխատողների հանդիպումների նախապատրաստում կրթահամալիրի տնօրենի հետ

Մանկավարժական առցանց-բաց հանդիպումներ

Ինքնակրթություն