Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պլեներային հայտեր

գնդակ ու հեծանիվՎլոգերություն, կինո-ֆոտ

Հայտեր

«Խոշորացույց» TV. ընտանեկան դպրոցներ

Մարի Եղիազարովա և ընտանեկան դպրոց «Մարզվում ենք ու սովորում անգլերեն » # 1, «Մարզվում ենք ու սովորում անգլերեն» # 2

Նարե Ղազարյան և  ընտանեկան դպրոց  «Բնագիտական փորձեր»

Մուշեղ Կայայան և ընտանեկան դպրոց «Գաղտնի սնդուկ» # 1 «Գաղտնի սնդուկ» # 2, «Գաղտնի սնդուկ» # 3

«Սասնա ծռեր», այլ ընթերցողական նախագծեր 

Հայտեր

«Ես կարդում եմ…» ընթերցողական նախագծեր

Թատրեական փառատոն

Հայտեր

Անանյաններ. ընտանեկան թատրոն

Ռադիո «Ընկերություն». «Ռադիոհորինուկներ» հավելված