Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայիս 2020. ամփոփում

thumbnail_Image (5)Ընտանեկան հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփումն ըստ շաբաթների՝

ուսումնական չորրորդ շրջան

մայիսի 25-27

Ուսումնական նախագիծը՝

«Աղայան + Ռոդարի» ուսումնական նախագծի ամփոփում Շարունակել կարդալ “Մայիս 2020. ամփոփում”