Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նոր բլոգներ նոր բլոգային հարթակում

գհկյֆդյբ;զդւգսօդիԱմառային ուսումնական ճամբարի շրջանակում սովորողները սկսել են յուրացնել կրթական բլոգային նոր հարթակը,   ստեղծում են նոր բլոգներ, բլոգավարության նոր հմտություններ են ձեռք բերում:

Սովորողների առաջին խումբը https://edublogs.org/ հարթակում ստեղծել են նոր բլոգներ:

Առաջին փուլում սովորողները ծնողների օգնությամբ գրանցվել են բլոգային նոր հարթակում, այնուհետեւ ընտրել են բլոգի լեզուն. այն բոլորի մոտ հայերեն է: Հաջորդիվ սովորողներն ընտրել են իրենց բլոգի թեման:

Հրապարակված բլոգներում դեռեւս հրապարակումներ չկան: Աշխատանքների հաջորդ փուլը նախատեսված է օգոստոսին:

Նատալի Գալստյանի բլոգ

Նարինե Վիրաբյանի բլոգ

Հարություն Պետրոսյանի բլոգ

Ռաֆայել Նազարյանի բլոգ

Ռուզաննա Դանիելյանի բլոգ

Դավիթ Արզումանյանի բլոգ

Մուշեղ Կայայանի բլոգ

Միքայել Նազարյանի բլոգ

Մարի Եղիազարովայի բլոգ

Հայկ Դանիելյանի բլոգ

Վարդան Ղարագյոզյանի բլոգ

Անրի Ղազարյանի բլոգ

Շարունակելի. ..

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: