Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տեխնոլոգիական գործունեություն. պատրաստում են Ալիսա Գլորիկներ

Ջաննի Ռոդարի «Ալիսա Գլորիկը» կարդալուց հետո սովորողները օգտագործելով տարբեր նյութեր՝ գունավոր թղթեր, մեկանգամյա օգտագործման  բաժակ, ափսե, գդալ, պատառաքաղ, ծեփամածիկ (պլաստիլին), խմոր, կավ, գունավոր թելեր, տարբեր տեսակի շշեր, միրգ-բանջարեղեն, այլ… պատրաստել Ալիսա Գլորիկին՝ որպես տիկնիկ:

Նատալի Գալստյան և ընտանեկան դպրոց

Նարինե Վիրաբյան և ընտանեկան դպրոց

Ռուզաննա Դանիելյան և ընտանեկան դպրոց

Ռաֆայել Նազարյան և ընտանեկան դպրոց

Միքայել Նազարյան և ընտանեկան դպրոց

Վարդան Ղարագյոզյան և ընտանեկան դպրոց

thumbnail_Image

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: