Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա.տեսադասեր # 2

Հեռավար (առցանց) ուսուցման սիրելի մասնակից, այս փաթեթում առանձնացվել են Քան ակադեմիայի տեսադասերից մի քանիսը, որոնք անդրադառնում են ստորև ներկայացված թեմաներին:

Թվաբանական գործողություններ երկնիշ թվերով 

Երկնիշ թվերի գումարում առանց վերախմբավորման. 1

Երկնիշ թվերի գումարում առանց վերախմբավորման. 2

Կարգային միավորներով գումարում

53-ին գումարում ենք 17` 10-ի խումբ ստեղծելով

Գումարում վերախմբավորմամբ

Երկնիշ թվերի հանումը

Հանում առանց վերախմբավորման 1

Հանում առանց վերախմբավորման 2

Հանում վերախմբավորմամբ (պարտք վերցնել)